Informace o webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.vaintec.cz je Miroslav Hruboš, se sídlem v Uherském Hradišti, Údolní 394, IČ: 13701673 (dále jen "Společnost").

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na stránkách www.vaintec.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Společnosti a všech osob, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé") se řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Společnosti či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Společnosti.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.vaintec.cz nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Informace o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetových stránek zaručuje všem čtenářům těchto stránek ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi Společností a Uživatelem.